Kroužky na ZŠ

Florbal je v současnosti jedním z nejpopulárnějších sportů na základních školách a právě ve spolupráci se ZŠ organizuje klub FBC Liberec florbalové kroužky. Doménou florbalu je jednoduchost a nenáročnost. Současně tak vzniká možnost, jak vést děti k pohybu a ke sportu. Je dokázáno, že pohybová činnost a sport přispívá k rozvoji nejen fyzické zdatnosti a radosti z pohybu. Při vedení florbalového kroužku se soustředíme na týmovou práci, dodržování pravidel ve skupině a rozvíjíme florbalové i sportovní dovednosti formou her a soutěží.  Děti, které navštěvují tento typ kroužku na své základní škole mají skvělou příležitost začít se věnovat sportu, který v nich probudí radost a nadšení. 

ZŠ Vratislavice a ZŠ Aloisina výšina:
Od roku 2018 působí FBC Liberec v spřátelené škole ve Vratislavicích. Kromě odpoledních tréninků se vratislavické děti zapojují i do akcí pořádaných klubem. Příkladem je několik turnajů a každoroční rozlučka se sezonou na hřišti Na Rozcestí. V roce 2019 se k tréninkům připojila i ZŠ Aloisina Výšina, zde jsme zatím stihli pouze část roku, následně byly kroužky přerušení kvůli COVID-19.

- Fotogalerie z ukončení sezony: zde

Koordinátor florbalových kroužků:
Bc. Matěj Klucho: tel: 776 723 558, email: m.klucho@fbcliberec.cz