Aktuální zprávy
10.02.2018 - Redakce

Semináře pro rodiče FBC Liberec pokračují čtvrtým dílem

Klub FBC Liberec ve druhé polovině sezony 2017/2018 připravil sérii seminářů zaměřených zejména na výchovu mládeže v kolektivních sportech. Za celým projektem stojí Matěj Klucho, který se pro náš web rozpovídal o důvodech, které ho k tomu vedly, a rovněž o tom, co by celá série školení měla přinést.

V sobotu 3.3.2018 se uskuteční 4. díl z řady seminářů pro rodiče FBC Liberec.

Třetím díl byl věnován především florbalovým základům (florbalová pravidla, herní růst sportovce apod...). I čtvrtý díl se ponese v podobném duchu. Společně s šéftrenérem FBC Liberec Matějem Kluchem naťukneme Florbalové základy 2.

Při druhém setkání si všichni užili hosta Zdeňka Oklešťka, který se rozpovídal o komunikaci mezi rodiči - dětmi - trenéry.
První díl byl věnován zejména společné diskuzi a koncepci FBC Liberec. Mezi hlavní body patřil i bod výchova mládeže v kolektivních sportech.

Proč FBC Liberec semináře pořádá?

Ve zbytku sezony uspořádáte pro rodiče celkem šest školení. Kde se zrodila myšlenka pro podobný krok?

„S myšlenkou rozšířit povědomí o florbalu v řadách rodičů našich svěřenců jsem si pohrával již delší dobu, ale až nyní mohu říct, že jsem spokojený s formou, jakou jsme pro tento „projekt“ vymysleli. Hodně za to vděčím i Lukášovi Nesměrákovi, který mi v celé přípravě výrazně pomáhá, a troufnu si říct, že jsme společně sebrali odvahu se do toho pustit. Především my dva se budeme starat o prezentaci klubových názorů na výchovu mládeže ve sportu (ale i obecně).“

Jaký má tento projekt cíl?

„Celá série seminářů v podstatě nemá hlavní cíl, proto budu mluvit v rovině dílčích cílů. Tím nejzásadnějším je jistě obohatit rodiče hráčů a hráček o naše vědomosti, nastínit moderní trendy trénování kolektivních sportů, probrat výchovu dětí včetně psychologie, popsat základy florbalu jako takového a mnoho dalších témat.

Dalším cílem je seznámit rodiče s vlastním trénováním, přičemž ideální stav bude, pokud nám tento seriál školení pomůže „rekrutovat“ nové trenéry, případně asistenty právě z řad rodičů. V neposlední řadě je cílem podpořit klubismus a podporovat klubovou hodnotu RODINY, na kterou jsme v FBC Liberec právem hrdí.“

Proč zrovna rodiče?

„Cítíme, že rodiče mají v našem sportu velmi důležitou roli, neřku-li nejdůležitější. Ať už se bavíme o podpoře rodičů ve výchově (obecné i sportovní) nebo přínos rodičů v trenérském týmu klubu. Sám ze své zkušenosti vím, co to znamená mít oporu v podobě rodičů. Rozhodně se nebojím říct, že bez jejich podpory bych pravděpodobně nikdy nedosáhl na úroveň, na kterou jsem dosáhl. Jsem jim za to moc vděčný a samozřejmě bych byl rád, aby podobně silnou oporu měli doma i naše děti.

Díky případné pomoci rodičů v tréninkovém procesu můžeme budovat opět o něco lepší a silnější klub.“

Jaké zaměření budou mít jednotlivé semináře?

„Již jsem naznačil ve druhé otázce. Úplně ve zkratce si na první semináři budeme povídat o tom, jak se dnes pracuje s mládeží. Druhé téma nám osvětlí PROČ? a já jsem velmi rád, že na tento blok přijede Zdeněk Okleštěk, který má v tomto ohledu ještě více zkušeností a společně s námi se o ně podělí. Následovat budou dva semináře věnované přímo florbalu a jeho základům. V pátém pokračování se budeme věnovat pomoci rodičů ve výchově mládeže (ať už doma nebo přímo na hale v pozici rodiče / asistenta) a poslední téma si zatím necháváme otevřené.“

Proč jich bude právě šest?

„Pokračujeme na základě výběru šesti klubových hodnot, díky čemuž bude mít Ráďa Valeš lehčí práci s grafikou (smích). Pravým důvodem je to, že na konci každého bloku vybereme jednu hodnotu, kterou rodičům představíme, proč je pro nás důležitá a jak si představujeme její naplňování v praxi.“

Termíny + témata:

  • 21.1. - Výchova mládeže v kolektivním sportu
  • 4.2. - Renesance sportovního prostředí, speciálním hostem Zdeněk Okleštěk 
  • 18.2. - Florbalové základy I
  • 3.3. - Florbalové základy II
  • ? - Obecné chování trenér - hráč - rodič
  • ? - Otevřené téma (zpětná vazba) 

Čas 4. semináře: 13:00 - 15:00
Místo: SH ZŠ Dobiášova