Členské příspěvky

Členské příspěvky v sezoně 2016/2017

a. Výše příspěvků

– měsíční příspěvek po dobu soutěžní sezóny (měsíce září 2016 – červen 2017) ve výši 600,- Kč á kalendářní měsíc

b. Možnost slevy
– Celoroční platba – v případě platby na celou sezónu dopředu je stanovena celoroční výše klubového příspěvku ve výši 5.500,- Kč, nezbytnou podmínkou je úhrada do 30.9.2016.
– Půl sezónní platba – v případě platby na polovinu sezóny dopředu je stanoven půlsezónní klubový příspěvek ve výši 2.800,- Kč na období září 2016 – leden 2017 a ve výši 2.800,-Kč na období únor 2017 – červen 2017.

c. Forma úhrady
Platby se provádí bezhotovostním převodem na účet FBC Liberec, č.ú. 1057500297/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Liberec, variabilní symbol rodné číslo nebo jméno hráče / hráčky. Ve výjimečných případech je možné provést platbu v hotovosti v sekretariátu klubu na ZŠ Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6 u sekretáře klubu proti vystavenému příjmovému dokladu.

d. Ostatní podmínky
Uvedená platba pokrývá náklady na pronájem hal, startovné do soutěží v rámci ČFbU, odměny pro trenéry, rozhodčí, míčky, rozlišovací dresy, apod. Platba nepokrývá náklady na cestovné, ubytování, stravování na turnajích a trénincích, apod. Sportovní vybavení si zajišťuje každý hráč / hráčka na své náklady.

e. Mimosoutěžní turnaje
V ceně příspěvků je kalkulováno s náklady na startovné na jeden výjezdní turnaj mimo Liberec které nejsou pod hlavičkou  ČFBU pro každou věkovou kategorii mimo turnaje pořádané FBC Liberec.

f. Dresy Od sezóny 2014/2015 a také letos je povinností zakoupit dres od elévů po juniory cena 1150,-Kč. K tomuto rozhodnutí nás donutila situace, že nám hráči a hráčky po sezóně nevraceli dresy. Dresy si můžete objednat u sekretáře Prokopa Ferdana, který vede i evidenci čísel (aby nedošlo k duplicitě). Email: sekretar@fbcliberec.cz Dresy možno vyzkoušet v areálu rehabilitace v ZŠ Dobiášova v recepci.

Vel.8 = 100 – 110cm
Vel.10 = 110 – 120cm
XS = 120 – 130cm
S = 130 – 140cm
M = 140 – 160cm
L = 150 – 170cm
XL = 160 – 190cm

 

 

 

Start a Conversation